Reference - realizované zakázky od roku 2007 do roku 2010

akce investor
Rekonstrukce zdravotechniky a plynu v obytných domech  
Pod Valy 2,4,6 SBD Přerov
Střed. škola gastronomie a služeb Šířava, Přerov škola
PSP Engineering a.s. Přerov PSP Engineering a.s.
ZUŠ, tř. 17. listopadu 2, Přerov ZUŠ Přerov
Pod Skalkou 22 - 28 Teplo Přerov
Sokolská 14 - 24 Teplo Přerov
Na odpolední 6 SBD Přerov
Bratrská 36 DSMP
Policejní škola Holešov  
Rekonstrukce 17 koupelen  
hotel Jana Přerov CAS Moravia a.s. Přerov
Novostavba dvou bytových domů  
nároží ulic Čechova-Jaselská CAS Moravia a.s. Přerov
Vodovodní přípojka délka 80m  
Mofi s.r.o. Přerov Mofi s.r.o. Přerov
Rekonstrukce cca 54 koupelen- rodinné a panelové domy  
Brodek u Přerova, Olomouc, Přerov a další... vlastníci domu, bytu
Realizace zdravotechniky a vytápění v RD   
Dobrčice, Horní Moštěnice, Kojetín, Troubky a další... vlastníci domu
Hrabůvka u Hranic, Tučín, Svépomoc 1/51, Přerov, Věžky a další... vlastníci domu
Rekonstrukce ústředního topení   
Sobíšky vlastníci domu
SŠGaS Šířava 7 SŠGaS Šířava 7
Rekonstrukce teplovodních kanálů  
tř. 17. listopadu, Sokolská ul. Teplo, a.s. Přerov
Výměny popř.montáže cca 3500 ks vodoměrů  
Obytné domy DS Přerov
Obytné domy SBD Přerov
Obytné domy  vlastníci domu